Menu

Doktorikoolid

Euroopa Liidu käesoleva perioodi (2014-2020) struktuurifondidest toetatakse Eesti avalik-õiguslike ülikoolide konkurentsivõime suurendamist meetmega “Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (edaspidi ASTRA). ASTRA raames toetatakse teiste tegevuste kõrval ka doktoriõppe kvaliteedi parandamist ja efektiivsuse suurendamist. Tuginedes varasemale positiivsele koostöökogemusele doktorikoolides, toetuse andmise tingimustele ning soovile jätkata koostööd doktoriõppe arendamisel, viiakse osa kavandatud tegevusi ellu ülikoolide koostöös loodud doktorikoolide kaudu.

Toetuse taotlemise protsessis leppisid ülikoolid kokku ühiste doktorikoolide nimekirja ja nende juhtimispõhimõtted ning kinnitasid iga doktorikooli juhtimiseks moodustatatud nõukogu koosseisu. Doktorikoolide omavahelise koostöö ja suhtlemise hõlbustamiseks jätkab tegevust Rektorite Nõukogu juurde moodustatud Doktorikoolide nõukogu (DKN), mille liikmeteks on kõikide doktorikoolide juhid.

Ülikoolides vastutavad ASTRAst toetatavate doktoriõppe tegevuste, sh doktorikoolide eest, teadusprorektorid; tegevust koordineerivad ASTRA projektijuhud ja spetsialistid:

Ülikool ASTRA projektijuht Doktorikoolide tegevuse koordineerimise eest vastutav spetsialist
EKA Sven Idarand Elika Kiilo
EMTA Rahel Klaas Aleksandra Dolgopolova
EMÜ Lilian Ariva-Tiirmaa
TLÜ Katri Pung 

Marianne Lind

TTÜ
Jaak Kask Jaak Kask
Doktorikoolid ja seotud ülikoolid TTÜ EMÜ TLÜ EKA EMTA Vastutav ülikool
1.       Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool x x x x
2.       Eesti matemaatika ja statistika doktorikool x x x
3.       Ehituse ja keskkonnatehnika doktorikool x x TTÜ
4.       Energia- ja geotehnika doktorikool x  x TTÜ
5.       Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool x x
6.       Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool x x TLÜ
7.       Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool x x x TTÜ
8.       Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool x x
9.       Kliinilise meditsiini doktorikool x
10.    Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool x x x x TLÜ
11.    Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool x x
12.    Maateaduste ja ökoloogia doktorikool x x x x
13.    Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool x x  x