Menu

Personalistatistika 2016

Akadeemiliste töötajate keskmine palk ja vanus ametikohtade lõikes 2016. aastal

töötajate arv  täidetud ametikohad  keskmine vanus  keskmine põhipalk täiskoormusel  keskmine kogupalk
professor 194 172 56 2567 2957
dotsent 211 168 52 1793 1991
lektor 376 270 47 1299 1412
assistent 192 112 45 1211 1279
õpetaja 37 33 45 999 1082
juhtivteadur 15 13 53 3028 3383
vanemteadur 284 237 49 1904 1975
teadur 428 329 41 1476 1522
nooremteadur 95 69 31 1216 1251
kõik 1763 1402 46 1669 1797
TTÜ
professor 133 107 57 3258 3583
dotsent 150 125 50 2141 2324
lektor 259 211 51 1537 1666
assistent 54 43 44 1540 1644
õpetaja 8 6 50 1030 1045
juhtivteadur 17 14 57 2590 2737
vanemteadur 176 132 50 1923 2029
teadur 124 98 41 1492 1544
nooremteadur 132 82 31 1335 1352
kõik 1027 818 47 1916 2052
TLÜ
professor 64 50 55 2293 2442
dotsent 101 78 49 1657 1746
lektor 204 163 46 1215 1295
assistent 2 2 42
õpetaja 27 18 43 1043 1106
juhtivteadur 2 3 57
vanemteadur 57 50 51 1574 1693
teadur 32 29 42 1527 1696
nooremteadur 20 17 32 1347 1371
kõik 509 409 46 1513 1611
EMÜ
professor 36 32 55 2177 2627
dotsent 69 59 50 1402 1586
lektor 162 129 46 1132 1239
assistent 20 14 36 923 978
juhtivteadur 3 2
vanemteadur 43 34 53 1623 1734
teadur 58 50 44 1292 1429
nooremteadur 44 26 33 1065 1101
kõik 425 347 45 1346 1493
EKA
professor 25 23 51 1509 1778
dotsent 29 20 47 1130 1248
lektor 6 3 43 1059 1302
assistent 7 6 43 948 1013
õpetaja 4 4 44
juhtivteadur 1 1 55
vanemteadur 9 6 43 1398 1609
teadur 1 1 39
nooremteadur 8 4 34 941 1013
kõik 90 66 1264 1436
EMTA
professor 37 33 58 1718 1959
dotsent 46 32 52 1364 1440
lektor 60 37 44 1097 1126
assistent 16 13 52 1037 1053
juhtivteadur 2 1 53
vanemteadur 2 2 57
teadur 5 4 35 1057 1130
nooremteadur 1 0 30
kõik 169 122 50 1343 1431

Akadeemiliste töötajate keskmine palk ja töötasustamise struktuur 2016. aastal

kõik naised
TTÜ TLÜ EMÜ EKA EMTA TTÜ TLÜ EMÜ EKA EMTA
professor
keskmine põhipalk täiskoormusel  2567 3258 2293 2177 1509 1718 2403 2832 2120 1915 1418 1796
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  390 325 149 450 269 240 542 357 181 356 313 365
keskmine kogupalk töötaja kohta  2957 3583 2442 2627 1778 1959 2944 3189 2301 2270 1731 2161
põhipalga % kogutasust  69% 74% 76% 66% 69% 69% 65% 71% 74% 68% 65% 68%
muutuvpalga % kogutasust  15% 12% 8% 18% 16% 14% 20% 15% 11% 16% 19% 18%
muude tasude % kogutasust  16% 14% 15% 16% 15% 17% 15% 15% 15% 16% 16% 15%
dotsent
keskmine põhipalk täiskoormusel  1793 2141 1657 1402 1130 1364 1712 1995 1473 1363 1100 1381
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  197 183 89 184 118 76 211 101 87 195 134 61
keskmine kogupalk töötaja kohta  1991 2324 1746 1586 1248 1440 1923 2096 1559 1558 1234 1442
põhipalga % kogutasust  71% 74% 78% 70% 68% 76% 69% 79% 77% 69% 65% 78%
muutuvpalga % kogutasust  13% 11% 8% 13% 14% 7% 15% 8% 9% 14% 15% 6%
muude tasude % kogutasust  15% 14% 14% 17% 18% 16% 16% 13% 14% 17% 19% 16%
lektor
keskmine põhipalk täiskoormusel  1299 1537 1215 1132 1059 1097 1255 1487 1163 1143 1090
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  113 129 80 107 243 29 127 125 90 100 37
keskmine kogupalk töötaja kohta  1412 1666 1295 1239 1302 1126 1381 1612 1252 1243 1127
põhipalga % kogutasust  71% 74% 77% 75% 57% 79% 69% 74% 76% 76% 62% 78%
muutuvpalga % kogutasust  12% 11% 9% 11% 32% 5% 13% 11% 10% 10% 25% 6%
muude tasude % kogutasust  17% 15% 14% 15% 11% 16% 18% 15% 14% 14% 13% 17%
assistent
keskmine põhipalk täiskoormusel  1211 1540 923 948 1037 1183 1554 1010 948 1037
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  68 104 56 65 17 64 117 53 65 18
keskmine kogupalk töötaja kohta  1279 1644 978 1013 1053 1246 1671 1064 1013 1054
põhipalga % kogutasust  73% 77% 75% 74% 81% 73% 76% 78% 74% 81%
muutuvpalga % kogutasust  10% 9% 8% 8% 2% 9% 10% 8% 8% 2%
muude tasude % kogutasust  17% 14% 16% 17% 17% 18% 14% 14% 17% 17%
õpetaja
keskmine põhipalk täiskoormusel  999 1030 1043 984 1051
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  84 15 63 100 42
keskmine kogupalk töötaja kohta  1082 1045 1106 1084 1093
põhipalga % kogutasust  73% 82% 76% 70% 72% 79% 70%
muutuvpalga % kogutasust  9% 3% 11% 12% 11% 8% 15%
muude tasude % kogutasust  17% 14% 13% 18% 17% 13% 15%
juhtivteadur
keskmine põhipalk täiskoormusel  3028 2590
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  356 148
keskmine kogupalk töötaja kohta  3383 2737
põhipalga % kogutasust  76% 80% 80% 87%
muutuvpalga % kogutasust  12% 9% 5% 0%
muude tasude % kogutasust  11% 10% 15% 13%
vanemteadur
keskmine põhipalk täiskoormusel  1904 1923 1574 1623 1398 1947 1733 1611 1574 1406
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  71 107 119 112 211 77 108 103 103 96
keskmine kogupalk töötaja kohta  1975 2029 1693 1734 1609 2024 1841 1714 1676 1502
põhipalga % kogutasust  83% 82% 76% 78% 67% 86% 82% 79% 77% 78% 77% 87%
muutuvpalga % kogutasust  5% 7% 9% 8% 20% 2% 5% 8% 10% 8% 11% 2%
muude tasude % kogutasust  12% 11% 15% 14% 14% 11% 13% 13% 14% 14% 12% 12%
teadur
keskmine põhipalk täiskoormusel  1476 1492 1527 1292 1057 1420 1349 1526 1155 1057
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  46 52 169 137 73 47 57 140 122 73
keskmine kogupalk töötaja kohta  1522 1544 1696 1429 1130 1467 1407 1666 1277 1130
põhipalga % kogutasust  83% 85% 74% 75% 76% 82% 84% 73% 75% 76%
muutuvpalga % kogutasust  4% 5% 13% 12% 12% 5% 5% 15% 12% 12%
muude tasude % kogutasust  13% 10% 13% 13% 12% 13% 11% 13% 13% 12%
nooremteadur
keskmine põhipalk täiskoormusel  1216 1335 1347 1065 941 1178 1204 1346 993
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  36 17 24 37 72 41 16 30 34
keskmine kogupalk töötaja kohta  1251 1352 1371 1101 1013 1219 1219 1376 1028
põhipalga % kogutasust  74% 88% 86% 77% 64% 100% 75% 88% 84% 77% 62%
muutuvpalga % kogutasust  4% 3% 3% 7% 15% 0% 5% 3% 4% 8% 19%
muude tasude % kogutasust  22% 9% 11% 16% 21% 0% 20% 9% 11% 14% 19%
kõik
keskmine põhipalk täiskoormusel  1669 1916 1513 1346 1264 1343 1492 1644 1406 1233 1182 1288
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  127 136 97 147 172 88 122 112 99 119 153 92
keskmine kogupalk töötaja kohta  1797 2052 1611 1493 1436 1431 1614 1757 1505 1353 1335 1380
põhipalga % kogutasust  75% 77% 77% 73% 68% 75% 74% 77% 76% 74% 68% 75%
muutuvpalga % kogutasust  10% 10% 9% 12% 16% 9% 11% 9% 10% 11% 16% 9%
muude tasude % kogutasust  15% 13% 14% 15% 16% 16% 16% 13% 14% 15% 17% 16%