Menu

Personalistatistika 2017

Akadeemiliste töötajate keskmine palk ja vanus ametikohtade lõikes 2017. aastal

töötajate arv  täidetud ametikohad  keskmine vanus  keskmine põhipalk täiskoormusel  keskmine kogupalk
professor 193 170 57 2739 3172
dotsent 216 172 52 1924 2158
lektor 306 217 47 1409 1541
assistent 219 130 44 1307 1376
õpetaja 52 45 47 1102 1187
juhtivteadur 15 12 54 3214 3461
vanemteadur 291 239 49 2021 2097
teadur 434 343 41 1550 1601
nooremteadur 152 102 32 1223 1257
kõik 1803 1431 46 1780 1918
TTÜ
professor 85 96 56 3724 3830
dotsent 137 118 50 2569 2632
lektor 243 197 50 1775 1821
assistent 36 28 47 1717 1755
õpetaja 6 4 51 1353 1496
juhtivteadur 12 9 58 2883 2998
vanemteadur 154 121 50 2151 2179
teadur 118 100 39 1807 1826
nooremteadur 89 57 30 1370 1377
kõik 1019 817 46 2169 2210
muud akad. ametikohad 139 88 34 2168 2183
TLÜ
professor 62 48 56 2475 2629
dotsent 92 71 50 1636 1720
lektor 184 148 47 1302 1393
õpetaja 22 15 43 1174 1221
juhtivteadur 7 4 57 2869 3018
vanemteadur 81 55 50 1919 2052
teadur 45 33 43 1404 1478
nooremteadur 28 19 33 1120 1163
kõik 521 393 48 1621 1720
EMÜ
professor 38 35 55 2422 2832
dotsent 67 58 50 1480 1688
lektor 165 130 47 1215 1343
assistent 20 17 39 936 1003
juhtivteadur 4 3 60
vanemteadur 42 32 54 1652 1791
teadur 61 52 43 1357 1499
nooremteadur 62 41 33 1086 1115
kõik 449 367 48 1417 1571
EKA
professor 25 22 52 1699 1904
dotsent 31 21 44 1427 1547
lektor 13 6 40 1273 1407
assistent 10 7 40 1110 1190
õpetaja 4 4 46
juhtivteadur 1 1 56
vanemteadur 9 5 43 1408 1499
teadur 5 3 42 1463 1474
nooremteadur 8 4 34 1148 1212
kõik 106 71 1440 1567
EMTA
professor 39 35 56 1965 2204
dotsent 45 29 56 1430 1507
lektor 62 38 44 1207 1248
assistent 16 12 51 1132 1164
juhtivteadur 2 1 54
vanemteadur 2 2 58
teadur 5 4 35 1179 1240
kõik 171 122 51 1474 1570

Akadeemiliste töötajate keskmine palk ja töötasustamise struktuur 2017. aastal

kõik naised
TTÜ TLÜ EMÜ EKA EMTA TTÜ TLÜ EMÜ EKA EMTA
professor
keskmine põhipalk täiskoormusel  2739 3724 2475 2422 1699 1965 2584 3454 2214 2008 1600 1867
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  433 106 153 410 205 240 593 95 213 359 271 372
keskmine kogupalk töötaja kohta  3172 3830 2629 2832 1904 2204 3177 3549 2427 2367 1872 2239
põhipalga % kogutasust  69% 81% 77% 68% 72% 70% 64% 82% 73% 66% 67% 65%
muutuvpalga % kogutasust  16% 3% 8% 16% 13% 13% 20% 4% 12% 16% 17% 17%
muude tasude % kogutasust  15% 16% 14% 16% 15% 17% 16% 14% 15% 18% 16% 18%
dotsent
keskmine põhipalk täiskoormusel  1924 2569 1636 1480 1427 1430 1838 2324 1569 1390 1381 1508
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  235 63 84 208 120 77 233 65 95 233 124 62
keskmine kogupalk töötaja kohta  2158 2632 1720 1688 1547 1507 2072 2389 1664 1623 1505 1570
põhipalga % kogutasust  70% 81% 78% 69% 73% 75% 69% 81% 76% 68% 72% 74%
muutuvpalga % kogutasust  14% 3% 8% 14% 14% 7% 15% 4% 9% 16% 14% 6%
muude tasude % kogutasust  16% 15% 14% 18% 13% 18% 16% 15% 15% 16% 13% 20%
lektor
keskmine põhipalk täiskoormusel  1409 1775 1302 1215 1273 1207 1359 1714 1247 1203 1394 1234
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  132 46 91 128 134 42 149 46 100 122 114 45
keskmine kogupalk töötaja kohta  1541 1821 1393 1343 1407 1248 1508 1760 1347 1325 1508 1279
põhipalga % kogutasust  69% 81% 76% 72% 69% 78% 68% 81% 75% 73% 59% 78%
muutuvpalga % kogutasust  13% 4% 10% 12% 23% 6% 14% 4% 11% 11% 29% 6%
muude tasude % kogutasust  18% 15% 14% 16% 8% 16% 18% 16% 14% 16% 11% 16%
assistent
keskmine põhipalk täiskoormusel  1307 1717 936 1110 1132 1268 1713 1010 1119 1139
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  70 38 67 80 32 71 39 75 88 32
keskmine kogupalk töötaja kohta  1376 1755 1003 1190 1164 1339 1752 1085 1207 1172
põhipalga % kogutasust  72% 80% 74% 73% 78% 72% 80% 74% 72% 79%
muutuvpalga % kogutasust  10% 3% 10% 14% 4% 11% 3% 10% 13% 4%
muude tasude % kogutasust  17% 17% 16% 14% 18% 17% 17% 16% 15% 18%
õpetaja
keskmine põhipalk täiskoormusel  1102 1353 1174 1068 1157
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  86 144 47 92 54
keskmine kogupalk töötaja kohta  1187 1496 1221 1160 1211
põhipalga % kogutasust  75% 69% 76% 73% 76%
muutuvpalga % kogutasust  12% 14% 7% 12% 8%
muude tasude % kogutasust  14% 17% 17% 14% 16%
juhtivteadur
keskmine põhipalk täiskoormusel  3214 2883 2869
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  248 115 149
keskmine kogupalk töötaja kohta  3461 2998 3018
põhipalga % kogutasust  78% 83% 75%
muutuvpalga % kogutasust  9% 4% 12%
muude tasude % kogutasust  13% 13% 13%
vanemteadur
keskmine põhipalk täiskoormusel  2021 2151 1919 1652 1408 1993 1965 1938 1553 1416
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  75 27 133 139 91 72 43 151 121 85
keskmine kogupalk töötaja kohta  2097 2179 2052 1791 1499 2065 2008 2090 1674 1501
põhipalga % kogutasust  83% 86% 75% 76% 75% 83% 86% 73% 77% 75%
muutuvpalga % kogutasust  5% 2% 9% 10% 13% 5% 3% 11% 9% 11%
muude tasude % kogutasust  12% 12% 16% 14% 12% 12% 11% 16% 14% 14%
teadur
keskmine põhipalk täiskoormusel  1550 1807 1404 1357 1463 1179 1500 1636 1462 1251
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  52 19 74 142 11 61 52 18 62 129
keskmine kogupalk töötaja kohta  1601 1826 1478 1499 1474 1240 1552 1655 1524 1380
põhipalga % kogutasust  81% 88% 79% 74% 91% 77% 81% 85% 80% 75%
muutuvpalga % kogutasust  5% 1% 8% 11% 4% 6% 5% 2% 7% 11%
muude tasude % kogutasust  14% 10% 13% 15% 4% 16% 14% 14% 13% 14%
nooremteadur
keskmine põhipalk täiskoormusel  1223 1370 1120 1086 1148 1203 1279 1101 1048
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  34 7 43 30 63 32 1 38 27
keskmine kogupalk töötaja kohta  1257 1377 1163 1115 1212 1235 1280 1140 1076
põhipalga % kogutasust  72% 88% 82% 75% 72% 74% 89% 83% 76%
muutuvpalga % kogutasust  5% 1% 8% 5% 11% 5% 0% 7% 5%
muude tasude % kogutasust  23% 11% 10% 21% 17% 21% 11% 10% 19%
muud akad. ametikohad
keskmine põhipalk täiskoormusel  2168 1850
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  14 12
keskmine kogupalk töötaja kohta  2183 1862
põhipalga % kogutasust  94% 95%
muutuvpalga % kogutasust  2% 3%
muude tasude % kogutasust  4% 2%
kõik
keskmine põhipalk täiskoormusel  1780 2169 1621 1417 1440 1474 1586 1877 1521 1278 1383 1400
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  137 41 99 154 127 96 127 38 107 131 134 101
keskmine kogupalk töötaja kohta  1918 2210 1720 1571 1567 1570 1713 1914 1629 1409 1518 1501
põhipalga % kogutasust  75% 84% 77% 72% 72% 74% 73% 83% 75% 73% 69% 73%
muutuvpalga % kogutasust  10% 3% 9% 12% 14% 9% 11% 3% 10% 12% 16% 9%
muude tasude % kogutasust  15% 13% 14% 16% 14% 17% 16% 14% 15% 16% 15% 17%