Menu

Rektorite Nõukogu seisukohad kõrghariduse osas ja vastused sageli esitatud küsimustele kõrghariduse rahastamisest

Rektorite Nõukogu ettepanekud eestikeelse kõrghariduse tulevikust Eesti erakondadele 2023. aasta Riigikogu valimiste eel

Rektorite Nõukogu seisukohad kõrghariduse rahastamise küsimuses

Mis juhtub, kui ülikoolid on sunnitud jätkama jätkuva rahastuse languse olukorras?

Joonis

Kuidas on muutunud 

kõrghariduskulud Eestis?

Kuidas Eesti kõrgharidust rahastatakse?

Kui palju on kõrghariduses raha puudu?

Mida on ülikoolid teinud, et keerukat rahastusolukorda leevendada?

Mida peaks toetama kõrghariduse rahastuse kasv?

Missugused on alternatiivid kõrghariduse rahastuse kasvatamiseks?

Milline on akadeemiliste töötajate palk Eesti ülikoolides?

Milline on Eesti üliõpilaste sotsiaalmajanduslik olukord teiste riikidega võrreldes?

Kuidas saada aru ülikoolide majandamise mudelitest?

Millised on kõrghariduse omandanute tööturunäitajad ja sissetulekud võrreldes teiste haridustasemetega?

Milline on kõrghariduse laiem kasu ühiskonnale?

Kõik küsimused ja vastused ühe dokumendina.

Õppelaenusüsteemiga kaasnevate kulutuste prognoosimudel (muudetavad parameetrid).