Menu

Rektorite Nõukogule sageli esitatud küsimused kõrghariduse rahastamisest ja ülikoolide seisukohtadest

Rektorite Nõukogu seisukohad kõrghariduse rahastamise küsimuses

Mis juhtub, kui ülikoolid on sunnitud jätkama jätkuva rahastuse languse olukorras?

Joonis

Kuidas on muutunud 

kõrghariduskulud Eestis?

Kuidas Eesti kõrgharidust rahastatakse?

Kui palju on kõrghariduses raha puudu?

Mida on ülikoolid teinud, et keerukat rahastusolukorda leevendada?

Mida peaks toetama kõrghariduse rahastuse kasv?

Missugused on alternatiivid kõrghariduse rahastuse kasvatamiseks?Proovipilt

Milline on akadeemiliste töötajate palk Eesti ülikoolides?

Milline on Eesti üliõpilaste sotsiaalmajanduslik olukord teiste riikidega võrreldes?

Kuidas saada aru ülikoolide majandamise mudelitest?

Millised on kõrghariduse omandanute tööturunäitajad ja sissetulekud võrreldes teiste haridustasemetega?

Kõik küsimused ja vastused ühe dokumendina.

Õppelaenusüsteemiga kaasnevate kulutuste prognoosimudel (muudetavad parameetrid).