Menu

Seminarid

19. juunil 2017 toimus neljas kõrghariduse infosüsteemide teemaline seminar. Sel korral:

  • Tutvustasime standardimiskomisjoni ettepanekuid infosüsteemide arendamiseks
  • Andsime ülevaate oluliste infosüsteemide arendamise hetkeseisust ja plaanidest
  • Kaardistasime osalejate ideed ja ettepanekud praeguste ja tulevaste arenduste ning praktilise koostöökorralduse tarbeks

Päevakava

3. - 4. oktoobril 2016 toimus seminar „Use of Business Intelligence Systems in Learning and Teaching Management”. Seminari eesmärgiks oli õppida Soome kogemustest ühiselt arendatud õppeinfosüsteemide osas, samuti uurida ühe Taani näite põhjal, kuidas IT-süsteemi arendamise kaudu toetada õpianalüütika tegemist, aga ka erinevateks juhtimisotsusteks tarviliku info koondamist ja esitamist. Soome kogemust jagasid Helsingi ülikooli esindajad Kati Kettunen ja Tuomas Naakka Helsingi ülikoolist ning Taani kogemust Frederik Langkjaer ja Hanne Kargaard Thomsen Aarhusi ülikoolist.

17. - 18. augustil 2016 toimus seminar „Koosvõimelised infosüsteemid vol 2“. Rivo Reitmanni (Eesti Maksu- ja Tolliamet), Priit Parmaksoni (Riigi Infosüsteemi Amet) ja Peep Küngase (SOA Trader OÜ) kogemustele ja soovitustele tuginevalt arutati kõrgkoolide, RNi, HTMi, HITSA ja ETAgi esindajatega läbi ja lepiti üldjoontes kokku andmete standardimiskomisjoni tegevuse ulatus, kaasatavate partnerite ring, ülesanded ja tööpõhimõtted. Seminari teisel päeval tutvustas Siim Karus praktikas kiiremat arendustööd võimaldavaid, samuti protsesside ülevaatamist, lihtsustamist ja standardimist toetavaid kaasaegseid arendusplatvorme.

18. mail 2016 toimus seminar “Koosvõimelised infosüsteemid”. Seminari eesmärk oli arutada ja läheneda ühisele teadmisele küsimustes:

  • mida on vaja IT süsteemide koosvõime saavutamiseks teha ja kuidas me seda teeme?
  • mida me mõtleme kui räägime uue põlvkonna ÕISist?

Ettekanded tegid Aune Valk HTMist, Peep Küngas, Illimar Labent ja Siim Karus Tartu Ülikoolist.