Menu

Vastuvõtuprotsess ja sellega seotud andmed

Protsessi kirjeldati SAISi ja Dream Apply tegevustena. Vastuvõtuprotsessiga seotud andmetena on standardimistabelisse lisatud ainult need andmed, mis tekkivad kandideerimisel (nt SAISis) ja kajastuvad õppima asunutel pärast vastuvõtuprotsessi ÕISides. Tabel ei kajasta neid andmeid, mida kasutatakse ainult SAISi /Dream Apply siseselt vastuvõtuprotsessi läbiviimiseks. Immatrikuleerimisel ja pärast seda ÕISis tekkivad andmed kajastuvad õppeprotsessi all.

Probleemid ja ettepanekud seoses vastuvõtuprotsessi andmetega:

1)      Hetkel ei toimu isikuandmete linkimist Rahvastikuregistriga (RR) suunal RR->ÕISid. Eesti isikukoodi saamisel, nime muutmisel, muutuvad andmed EHISes, aga ÕISides mitte. Kuigi sünkroniseerimise puudumisel on erinev info erinevates andmebaasides, konflikti automaatselt ei teki.  Konflikt võib tekkida nt lõpudokumentide saamisel: võib juhtuda, et isik saab vale nimega diplomi, kui ei anna ise õppeasutusele teada, et on nime vahetanud.

2)      Väliskandidaatide puhul võib sisseastumissüsteem olla isiku esimene kokkupuude Eestiga (kandidaat sisestab oma andmed Dream Apply'sse).  Politsei- ja Piirivalveamet (PPA), RR  ja ÕISid võiks andmeid omavahel vahetada (isik tuvastatakse nt dokumendiliigi, dokumendinumbri, väljaandja alusel). Hetkel võtab nt üliõpilane paberi õppeasutusest ja läheb elamisluba taotlema.

3)      Rahvastikuregistriga võiks kokku leppida nimekuju (kas ees- ja perekonnanimi, täisnimi või passinimi).

4)      SAISi kaudu saavad ise taotlust esitada Eesti isikukoodi omavad isikud. Ettepanek rääkida läbi e-residentsuse teema haldajaga. Kui kõigil kandideerijatel oleks Eesti isikukood, siis saaks kasutada kõigi jaoks SAISi.