Menu

Rektorite Nõukogu ning haridus- ja teadusministri avatud koosolek kõrghariduse tuleviku teemal

Kohtumine toimub 14. märtsil kell 10.00-13.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Kohtumise eesmärgiks on arutada kõrghariduse pikaajaliste eesmärkide üle ning teha ettepanek, kuidas aaastast 2020 kõrgharidusele seatavad eesmärgid, ootused ja ressursid kokku lepitakse nii potsessi ja selle eestvedamise, laiemate diskussioonide kui kaasatavate partnerite mõttes.

Avatud kohtumist juhib Rektorite Nõukogu juhatuse esimees, Tallinna Ülikooli rektor, professor Tiit Land

              9.30-10.00         Saabumine, kohv, üksteisega ning ülikoolide poolt välja pandud materjalidega tutvumine, soovi korral diskussiooniküsimuste registreerimine

             10.00-10.20       Avamine ja sissejuhatus

                Kohtumise avab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor, professor Ivari Ilja

                Tervitama on kutsutud Riigikogu kultuurikomisjoni esindaja

                Kohumise juhataja selgitab päevakorda ja eesmärke

Kohtumise päevakord:

 Lühiettekanded (Kuni 20 min ettekanne)

10.20-10.40       Eesti kõrghariduspoliitika väljakutsetest ja HTMi plaanidest annab ülevaate Mailis Reps, haridus- ja teadusminister

10.40-11.00       Ülikoolide vaatest kõrghariduse strateegilisele arendamisele räägib Tallinna Tehnikaülikooli rektor, akadeemik Jaak Aaviksoo

11.00-11.20       Ettevõtja vaade kõrghariduse tulevikule

11.20-11.40       EÜLi mõtted kõrghariduse arengutele

11.40-12.00       Muutustest õppimises ja õpetamises teeb ettekande professor Mati Heidmets

12.00-12.15       Paus

12.15-13.00       Diskussioon, ettepaneku formuleerimine ja küsimuste esitamise võimalused rektoritele, ministrile ja teistele osalejatele

Lisaks koosolekule on toimumispagas võimalik tutvuda huvitavate näidetega õppetööst, õppealasest koostööst ettevõtjatega ja ülikoolide arengukavadega. Ruumid on saabumiseks avatud alates 9.30 ning enne ja pärast koosolekut on võimalik osalejaid ka intervjueerida.

Veebiülekanne on jälgitav siin.

Link HTMi pressikutsele.

Rektorite Nõukogu viis teesi tulevikku vaatavate otsuste tegemiseks kõrghariduses on leitavad siit.