Menu

Rektorite nõukogu uus esimees on Mait Klaassen

Rektorite nõukogu uus esimees on Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, kes vahetab selle ülesande täitmisel välja viimased kolm aastat nõukogu juhtinud Tallinna Ülikooli rektor Tiit Landi. 

 

Tiit Land ütles oma ametiaega iseloomustades, et ülikoolidel on ühiseid väljakutseid igal ajal. Viimased aastad on taas lauale toonud doktoriõppe ja rahvusvahelistumise küsimused. Ootused ülikoolidele on põhjendatult kõrged, mistõttu seisavad ülikoolide ees praegu ka akadeemilise karjääri perspektiivikuse ja atraktiivsuse küsimused. Vajame väga häid inimesi uut teadmust looma ja seda Eesti noortele edasi andma. Väga head inimesed ootavad lisaks huvitavale ja olulisele tööle väärilist töötasu ja selget arusaama karjäärivõimalustest. Sellise keskkonna loomiseks vajavad ülikoolid pikaajalisi kokkuleppeid kõrghariduse ja teaduse rahastamiseks nii riigiga kui ka laiemalt Eesti ühiskonnaga. Kõrghariduse rahastamine on paigal tammunud juba mitmeid aastaid ja järgmiste halduslepingute läbirääkimistesse läheme riigieelarvestrateegiaga, mis külmutab rahastamise veel järgmiseks neljaks aastaks. Inflatsiooni ja üldise majandusarengu taustal tähendab see olulist tagasiminekut kõrghariduse rahastamises. Ülikoolide hinnangul on see vastuolus kõrghariduse arendamise eesmärkidega ja sooviga Eesti majandust teadmuspõhisemaks kujundada.

„Keerulistele väljakutsetele vaatamata on mul hea meel anda ülikoolide koostöö vedamine üle oma kolleegile. Mait Klaassen on sihikindel ja laialdaste kogemustega rektor, kes suudab kindlasti esindada kõiki eesti ülikoole väärikalt ja edukalt dialoogis Eesti riigi ja ühiskonnaga,“ ütles Land.

Rektorite nõukogu uus esimees Mait Klaassen rõhutas vajadust panustada veelgi enam Eesti arengusse, panustades samal ajal ka maailma ülikoolihariduse ja teaduse arengusse. „Soovin esimehena teadvustada ühiskonnas hariduse ja teaduse tähtsust, hoida ülikoolide head koostööd ning suhelda poliitikute ja ettevõtjatega Eesti arenguvajaduste ja ülikoolide võimaluste selgitamiseks,“ märkis Klaassen.

Mittetulundusühing Rektorite Nõukogu on loodud 2000. aastal eesmärgiga aidata kaasa Eesti haridus-, teadus- ja kultuurielu edendamisele oma liikmete esindamise ja seisukohtade kujundamise kaudu. Nõukogu peab tugevat kõrgharidust ja tugevaid ülikoole Eesti pikaajalise arengu alustalaks ning tegutseb ülikoolide koostöös seni saavutatu hoidmise ja edasiste püüdluste nimel. Rektorite nõukogu liikmeteks on Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid ja nõukogu juhatuse moodustavad nende ülikoolide rektorid. 

Lisainfo:

Mait Klaassen, Eesti Maaülikooli rektor, tel. 731 3200

Hanna Kanep, Rektorite nõukogu tegevsekretär, tel. 737 6517