Menu

Doktorikoolide nõukogude koosseis

Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool

Eesti Maaülikool

Ivi Jõudu, Piima kvaliteedi uurimise laboratooriumi dotsent

Tallinna Tehnikaülikool

Erkki Truve, geenitehnoloogia instituudi geenitehnoloogia õppetooli professor

Nigulas Samel, keemiainstituudi bioorgaanilise keemia õppetooli juhataja, professor

Tallinna Ülikool

Ruth Shimmo, loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor

Tartu Ülikool

Ants Kurg, molekulaarse biotehnoloogia professor

Toivo Maimets, molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor, rakubioloogia professor

Eesti matemaatika ja statistika doktorikool

Tallinna Tehnikaülikool

Jaan Janno, matemaatikainstituudi direktor, professor

Margus Pihlak, matemaatikainstituudi rakendusmatemaatika õppetooli dotsent

Tallinna Ülikool

Andi Kivinukk, digitehnoloogiate instituudi matemaatika juhtivteadur

Tartu Ülikool

Raul Kangro, matemaatika ja statistika instituudi juhataja, finantsmatemaatika dotsent

Valdis Laan, algebra professor

Ehituse ja keskkonnatehnika doktorikool

Eesti Maaülikool

Jaan Miljan, professor, Maaehituse osakond

Tallinna Tehnikaülikool

Aleksander Klauson, ehitusteaduskonna mehaanikainstituudi direktor, professor

Roode Liias, ehitusteaduskonna teadus- ja arendusprodekaan,

ehitustootluse instituudi ehitusökonoomika ja -juhtimise õppetooli juhataja, professor

Energia- ja geotehnika doktorikool

Eesti Maaülikool

Margus Arak, tehnikainstituudi direktor

Tallinna Tehnikaülikool

Ivo Palu, energeetikateaduskonna elektroenergeetika instituudi direktor, professor

Tauno Otto, mehaanikateaduskonna dekaan, masinaehituse instituudi tootmistehnika õppetooli juhataja, professor

Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool

AS Elering

Kalle Kukk, strateegiajuht

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI)

Andi Hektor, vanemteadur

Raivo Stern, juhtivteadur

Molycorp Silmet

Jane Paju, arendusjuht

Tallinna Tehnikaülikool

Andres Öpik, materjaliteaduse instituudi füüsikalise keemia õppetooli juhataja, professor

Fjodor Sergejev, materjalitehnika instituudi direktor, metallide tehnoloogia õppetooli dotsent

Tallinna Ülikool

Tõnu Laas, loodus- ja terviseteaduste instituudi rakendusfüüsika professor

Tartu Ülikool

Enn Lust, professor, keemia instituudi direktor

Jaak Kikas, füüsika instituudi direktor

Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool

Helsingi Ülikool

Kirsi Tirri, Professor of Education and Research,

Director at the Department of Teacher Education at the University of Helsinki

Sari Lindblom-Ylänne, Professor of Higher Education, Debuty Head, Department of Education;
Director of the Centre for Research and Development of Higher Education,Faculty of Behavioural Sciences

Tallinna Ülikool

Katrin Niglas, teadusprorektor

Larissa Jõgi,  haridusteaduste instituudi  andragoogika professor

Tartu Ülikool

Äli Leijen, haridusteaduste vanemteadur, haridusteaduste instituudi juhataja

Miia Rannikmäe, loodusteadusliku hariduse professor, loodusteadusliku hariduse keskuse juhtaja

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

Cybernetica AS

Peeter Laud, teadusdirektor

Tallinna Tehnikaülikool

Eduard Petlenkov, automaatikainstituudi automaatjuhtimise ja süsteemianalüüsi õppetooli dotsent

Gert Jervan, infotehnoloogia teaduskonna dekaan, professor

Tallinna Ülikool

David Lamas, digitehnoloogiate instituudi interaktsioonidisaini professor

Tartu Ülikool

Jaak Vilo, arvutiteaduse instituudi juhataja, bioinformaatika professor

Varmo Vene, loodus- ja täppisteaduste valdkonna õppeprodekaan, programmeerimiskeelte semantika professor

Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool

Helsingi Ülikool

Kimmo Alho, Principal Investigator, Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki

Marmara Ülikool

Prof. Dr. Hasan Birol Cotuk, Head of Sport Health Sciences Department

Tallinna Ülikool

Airi Värnik, loodus- ja terviseteaduste instituudi vaimse tervise professor

Merike Sisask, ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor

Tartu Ülikool

Jarek Mäestu, spordibioloogia dotsent, sporditeaduste teadur, meditsiiniteaduste valdkonna arendusprodekaan

Jüri Allik, eksperimentaalpsühholoogia professor, psühholoogia instituudi juhataja

Tervise Arengu Instituut

Kaire Innos, epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja

Toomas Veidebaum, teadusdirektor

Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool

Eesti Keele Instituut

Hille Pajupuu, vanemteadur

Jelena Kallas, teadussekretär

Eesti Kirjandusmuuseum

Mare Kõiva, juhtivteadur

Urmas Sutrop, direktor

Tallinna Ülikool

Anna Verschik, humanitaarteaduste instituudi üldkeeleteaduse professor

Kristel Toom, humanitaarteaduste instituudi teaduskoordinaator

Tartu Ülikool

Bruno Mölder, filosoofia osakonna juhataja, teoreetilise filosoofia dotsent

Karl Pajusalu, eesti keele ajaloo ja murrete professor

Kliinilise meditsiini doktorikool

Eesti Maaülikool

Julia Jeremejeva, Dr., lektor, Kliinilise veterinaarmeditsiini osakond

Tallinna Tehnikaülikool

Tõnis Timmusk, geenitehnoloogia instituudi molekulaarbioloogia õppetooli juhataja, professor

Tartu Ülikool

Alan Altraja, pulmonoloogia professor 

Külli Kingo, meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaan, dermatoloogia ja veneroloogia professor

Tartu Ülikooli Kliinikum

Urmas Siigur, juhatuse esimees

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool

Eesti Kunstiakadeemia

Krista Kodres, professor, kunstiteaduse eriala doktoriõppekava juht

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Kristel Pappel, doktoriõppekeskuse juhataja, muusikateaduste osakonna professor

Tallinna Ülikool

Marek Tamm, humanitaarteaduste instituudi kultuuriajaloo professor

Tõnu Viik, humanitaarteaduste instituudi direktor

Tartu Ülikool

Anne Kull, süstemaatilise usuteaduse professor

Kristin Kuutma, kultuuriteaduste professor

Maateaduse ja ökoloogia doktorikool

Eesti Maaülikool

Hardi Tullus,  metsakasvatuse osakonna juhataja, professor

Eesti Taimekasvatuse Instituut

Andres Mäe, vanemteadur

Tallinna Tehnikaülikool

Siim Veski, Geoloogia Instituudi füüsikalise geoloogia õppetooli professor

Sirje Keevallik, Meresüsteemide Instituudi okeanograafia õppetooli juhataja, professor

Tallinna Ülikool

Tiiu Koff, loodus- ja terviseteaduste instituudi geoökoloogia professor

Tartu Ülikool

Meelis Pärtel, botaanika professor

Tõnu Meidla, geoloogia osakonna juhataja, paleontoloogia ja stratigraafia professor

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

Eesti Maaülikool

Ants-Hannes Viira, EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor

Eesti Pank

Tairi Rõõm, majandusuuringute allosakonna juhataja

Estonian Business School

Kaire Põder, majandusteooria ja rahanduse õppetooli professor

Olav Aarna, teadus- ja arendusprorektor

Tallinna Tehnikaülikool

Enn Listra, majandusteaduskonna dekaan, ärikorralduse instituudi professor

Ringa Raudla, R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi riigiteaduse õppetooli professor

Tallinna Ülikool

Peeter Selg, ühiskonnateaduste instituudi poliitikateaduste metodoloogia dotsent

Tartu Ülikool

Marju Luts-Sootak, õiguse ajaloo professor

Raul Eamets, makroökonoomika professor, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan