Menu

Päevakava

SEMINAR “KOOSVÕIMELISED INFOSÜSTEEMID VOL4”

19. JUUNIL TARTUS

V SPA konverentsikeskuse ruumis Sweden

10.30-10.45

Saabumine, registreerumine

10.45-11.05

Standardimiskomisjoni ettepanekud infosüsteemide arendamiseks

Hanna Kanep, Eve Tõnisson

11.05-13.30

Hariduspilv ja Haridusveeb

EHISe ärianalüüs

Digitaalsed lõpudokumendid

Küsimused ja diskussioon:

1.       Ootused hariduse ja teaduse valdkonna riiklikele infosüsteemidele tuginevatele teenustele (teenused kodanikule, asutustele, jne)

2.       Kuidas parandada IT-arenduste alast infovahetust ja koostööd arenduste kavandamise – tegemise faasis?

Hannes Alekand

Tommy Tomson

13.30-14.00

Lõuna

14.00-15.45

TÜ  ÕIS

HITSA ÕIS2

Küsimused ja diskussioon:

1.       Mida ja kuidas saaksid teised (üli)koolid nendest arendustest kasutada? Kuidas seda korraldada?

2.       Missugused ootused on standardimiskomisjonile või teistele IT süsteemide alastele ühistegevustele ülikoolide/kõrgkoolide vahel?

Kristina Kongi, Gert Post

Pirgit Kahro

15.45-16.00

Kohvipaus

16.00-17.45

TTÜ tudengiandmete analüütika

TLÜ tagasiside

Küsimused ja diskussioon:

1.       Ootused riiklike registriandmete ja asutuste infosüsteemides sisalduvate andmete kasutamisele õppe arendamises ja teadustöös.

2.       Kuidas avada andmeid ka tudengitele/erasektorile äppide loomiseks ja pakkumiseks?

Kristjan Rebane

Elina Malleus

17.45-18.00

Kokkuvõtted ja päeva lõpetamine