Liigu sisu juurde

Eesti doktorikool

Doktorikooli raames on Eesti ülikoolide doktorantidel ja nende juhendajatel võimalik osaleda kõikidel neile huvipakkuvatel üritustel. Projekti käigus jagatakse välisekspertide toel erialadeüleseid teadmisi ja arendatakse tulevikuoskusi. Muu hulgas võimaldab doktorikool avardada doktorandi teadushaaret, laiendada tema erialast võrgustikku ja edasise koostöö võimalusi.

Juhendajaid toetab doktorikool juhendamispädevusele keskenduvatel üritustel, kus on võimalik õppida üksteise kogemustest ja tutvustada didaktilisi töövõtteid professionaalsete koolitajate abil.

Lisaks toetab doktorikool Eesti ja välisülikoolidest ning evalveeritud teadus- ja arendusasutustest asjatundjate kaasamist doktoritööde kaasjuhendamisel, oponeerimisel ja nõu andmisel. Mõningal määral toetatakse projektist doktorantide lühiajalist rahvusvahelist õpirännet.

Doktorikoolis on kuus valdkondlikku haru, mille kaudu pakutakse õppevaldkonnale kohaseid õpivõimalusi ja asjakohast tuge.

Doktorikoolide projekti “Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ kaasrahastab Euroopa Liit.

Teksti allikas ja täpsem info: http://doktorikool.ee