Menu

Eesti ülikoolid peatavad koostöö Venemaa ja Valgevene kõrgkoolide ja teadusasutustega

Me peame Venemaa agressiooni õigustamatuks ja mõistame hukka sõjalise rünnaku sõltumatu riigi vastu. Selle tõttu peatavad Eesti ülikoolid koostöö Venemaa ja Valgevene kõrgkoolide ja teadusasutustega. „Akadeemilistel kogukondadel kogu maailmas, sealhulgas Venemaal ja Valgevenes, on moraalne vastutus seista rahu, akadeemiliste ja demokraatlike väärtuste eest.“, selgitas Rektorite Nõukogu esimees Mart Kalm.

Me näeme ja tunnustame paljusid Vene teadlasi ja teadusajakirjanikke, kes on võtnud sõna Venemaa algatatud sõja vastu Euroopa südames. Avaldame kahetsust, et Venemaa ja Valgevene ülikoolid ja teadusorganisatsioonid selles küsimuses vaikivad. Vajame praegu igat kanalit Ukrainas toimuva sõja peatamiseks ning ülikoolid, arvestades nende ühiskondliku kaalu, peavad samuti oma panuse andma.

Lisainfo:
Mart Kalm, Rektorite Nõukogu esimees, 513 6274
Maarja Murumägi, akadeemiline prorektor, Estonian Business School, 520 1323

Estonian universities halting cooperation with Russian and Belarusian institutions of higher education and research organizations

We consider Russia's aggression unjustified and condemn the military attack on an independent state. As a result, all Estonian universities have decided to halt their cooperation with institutions of higher education and research organizations in Russia and Belarus. "Academic communities around the world, including Russia and Belarus, have a moral responsibility to stand up for peace as well as academic and democratic values," explained Mart Kalm, Chairman of Universities Estonia.

We appreciate and acknowledge the many Russian scientists and scientific journalists who have spoken out against the war started by Russia in the heart of Europe. We regret that universities and research organizations of Russia and Belarus are silent on this issue. We need to use every channel to stop the war in Ukraine and universities, given their societal function and weight, must also contribute.

Additional information:
Mart Kalm, Chairman of Universities Estonia, +372 513 6274
Maarja Murumägi, Vice Rector for Academic Affairs, Estonian Business School, +372 520 1323