Skip to content

Ana Jurkevičiūtė “Synthesis of Modified Resins Based on Resorcinol and Oil Shale Alkylresorcinols: Structure and Properties” (“Modifitseeritud vaikude süntees resortsinooli ja põlevkivi alküülresortsinoolide alusel: struktuur ja omadused”)