Skip to content

Andrei Maalberg “Improving Beam-Based Regulation for Continuous-Wave Linear Accelerators with a Disturbance Model-Based Design” (“Pidevlaine lineaarsete kiirendite kiire põhise reguleerimise täiustamine häiringu mudelil põhineva sünteesi abil”)