Skip to content

Colin Pascal Van Noordt “Public Value Creation with Artificial Intelligence Technologies in Public Administration” (“Avaliku väärtuse loomine tehisintellekti tehnoloogiatega avalikus halduses”)