Skip to content

Collins Aimuaenvbosa Agho “Transcriptomic and volatile organic compounds analysis of resistance mechanisms and diversity of late blight pathogen populations in the Baltic Sea Region” (“Transkriptoomika ja lenduvate orgaaniliste ühendite analüüs resistentsusmehhanismide uurimisel ja kartuli-lehemädaniku tekitaja Läänemere piirkonna populatsioonide mitmekesisus”)