Liigu sisu juurde

D Scott Bottoms „Unraveling the Biotechnological Tapestry: Harnessing Microbial Diversity for Enhanced Production of Biofuels, Chemicals, and Materials from Lignocellulosic Feedstocks“ („Biotehnoloogilise gobelääni lahtiharutamine: Mikroobse mitmekesisuse rakendamine biokütuste, kemikaalide ja materjalide parendatud tootmiseks lignotselluloossetest lähteainetest“)