Skip to content

David Navidad Maeso “Finite-range competition and natural selection in dispersal-structured populations” („Piiratud ulatusega konkurents ja looduslik valik mitmekesise liikuvusega populatsioonides“)