Skip to content

Gerli Albert “Carbon use strategies of macrophyte communities in the northeastern Baltic Sea: implications for a high CO2 environment” (“Läänemere makrofüütide süsiniku omastamise strateegiad, suureneva CO2 kontsentratsiooniga keskkonnas”)