Skip to content

Hanna Pook „Pronoun use and variation in Estonian dialects: kes ‘who’, mis ‘what’ and keegi ‘someone'” („Pronoomenite kasutus ja varieerumine eesti murretes: kes, mis ja keegi”)