Skip to content

Isaac Newton Kwasi Buo “Multi-scale thermal remote sensing, machine learning and radiative flux modeling to assess urban overheating” („Erinevas mõõtkavas soojusandmete genereerimine linnade ülekuumenemise hindamiseks kasutades kaugseiret, masinõpet ja kiirgusvoo modelleerimist“)