Skip to content

Jaana Davidjants “Participatory Social Media-Based Multimodal Storytelling of War and Conflict” („Sotsiaalmeediapõhine multimodaalne osalev loojutustus sõjast ja konfliktist“)