Skip to content

Kadir Aktas ”Cosmic Ray Tomography based Object Reconstruction and Recognition” (“Kosmilisel kiirgusel põhinev objektide rekonstrueerimine ja äratundmine”)