Skip to content

Laura Truu “The Permeability of Mitochondrial Outer Membrane and Metabolic Plasticity in Colorectal Cancer” (“Mitokondrite välismembraani läbitavus ja metaboolne plastilisus käärsoolevähis”)