Skip to content

Lydia Risberg „Sõnatähendused ja sõnaraamat. Kasutuspõhine sisend eesti keelekorraldusele” („The meanings of words and the dictionary. The impact of the usage-based approach on Estonian language planning“)