Skip to content

Merle Valdmann “Cytological endometritis in dairy cows: diagnostics, effects on fertility and culling, and associations with metabolic stress. Tsütoloogiline endometriit piimalehmadel: diagnoosimine, mõju sigivusele ja praakimisele ning seosed metaboolse stressiga”