Skip to content

Tanel Hirv „Internationalisation of the Estonian research system through the lens of bibliometric indicators: criticism and policy recommendations“ („Eesti teadussüsteemi rahvusvahelistumine bibliomeetriliste näitajate vaatenurgast: kriitika ja poliitilised soovitused“)