Skip to content

Tõnis Laasfeld „Integrating Image Analysis and Quantitative Modeling for a Holistic view of GPCR Ligand Binding Dynamics“ („Pildianalüüsi ja tervikliku modelleerimise ühendamine retseptor-ligand kompleksi kineetika kirjeldamiseks“)