Skip to content

Triin Rilanto „Culling and longevity of Estonian dairy cows – animal-based, herd infectious and farmer-related risk factors” („Eesti piimalehmade praakimine ja eluiga – loomapõhised, karja nakkuslikud ja loomapidajaga seotud riskitegurid”)