Skip to content

Upendra Bhele “Modelling of large shallow lake food web based on long term monitoring data” (“Suure madala järve toiduahelate modelleerimine pikaajaliste seireandmete põhjal”)