Skip to content

Viivika Eljand-Kärp „Tõhusad küsitlemispraktikad uudisintervjuudes. Ammendava teemakäsitluse saavutamine eksperdi- ja kogemusintervjuudes” („Effective Interviewing Practices in News Interviews. Achieving Comprehensive Topic Coverage in Expert and Experience Interviews”)