Skip to content

Vjatšeslav Škiparev „Virtual Inertia Control of Microgrids Using Deep Reinforcement Learning Methods“ („Mikrovõrkude virtuaalse inertsi juhtimine sügava stiimulõppe meetoditega“)