Skip to content

Yogesh Kumar „M-N4 macrocycle-based catalysts for electrocatalysis of oxygen reduction and oxygen evolution“ („M-N4 makrotsüklilised katalüsaatorid hapniku redutseerumis- ja eraldumisreaktsiooni elektrokatalüüsiks“)