Skip to content

Küsimused ja vastused

Koondame siia statistikat sageli esitatud küsimustele vastamiseks. Enamasti on küsimused ülikoolide tegevuse ja kõrghariduse ning teaduse rahastamise kohta. Jooniseid saab suuremalt vaadata neile klikkides.

Ülikoolide majandamine

Kust tuleb raha?

Ülikoolidele on mõeldud kaks püsirahastusinstrumenti – kõrghariduse tegevustoetus ja teaduse baasfinantseerimine. Esimesele konkureeritakse omavahel ja rakenduskõrgkoolidega ning teisele riigi teadusasutuste ja ettevõtetega, kes on läbinud teaduse evalveerimise. Kõikidest ülikoolide tuludest on üksikinstrumendina suurima osakaaluga kõrghariduse tegevustoetus, 2021. aasta andmetel 36%. Tervikuna on suurima osakaaluga mitmesugused projektitulud (37%). Teaduse baasfinantseerimine ja uurimistoetused moodustavad kumbki 8% tuludest. Teadus- ja arendustegevusega teenitud tulu on 7% ning tasuline tasemeõpe ja täiendusõpe kokku 5%.

Ülikooliti on tuluprofiilid väga erinevad. Näiteks EMTA tuludest moodustas 2021. aastal teaduse baasfinantseerimine 2%, aga kõrghariduse tegevustoetus 85%, EKAs vastavalt 3% ja 65%. Suuremates ülikoolides on kõrghariduse tegevustoetuse osa oluliselt väiksem, 28-40%. Nendes ülikoolides on ka projektipõhist tulu rohkem.