Liigu sisu juurde

Seminar doktoriõppe arendamisest ja doktorikoolide tegevusest

Neljapäev
13. detsember 2018
kell 10.00

Dorpati konverentsikeskus Tartus

Seminaril on kaks osa, millest esimeses saavd osalejad ülevaate ülikoolides kavandatavatest muudatustest doktoriõppe korralduses ning teises ülikoolide vaheliste doktorikoolide tegevusest. Lisaks toimub arutelu doktorikoolide tuleviku ja ülikoolide koostöö teemal, et leida võimalusi ülikoolide koostööks doktoriõppes selle perioodi tõukefondide lõppedes ja lahendusi kõikide ees seisvatele küsimustele doktoriõppe korralduses ja seadusandluses.

Seminari salvestus: https://www.uttv.ee
Pildigalerii: https://www.uttv.ee/

Ajakava 13. detsember
10:00 - 10:30

Saabumine ja sisseseadmine

Esimene osa
10:30 - 12:15

Ettekanded ülikoolide plaanidest doktoriõppe arendamisel

Doktoriõppe visioon 2020

Kristjan Vassil, Tartu Ülikooli teadusprorektor

Ettekanne

Doktoriõppe arendamisest maaülikoolis

Ülle Jaakma, Eesti Maaülikooli teadusprorektor

Ettekanne

Doktoriõpe Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

Kristel Pappel, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktoriõppe keskuse juhataja

Ettekanne

Doktoriõpe TLÜ-s

Katrin Niglas, Tallinna Ülikooli teadusprorektor

Ettekanne

Doktoriõpe Tallinna Tehnikaülikoolis

Kaire Kaljuvee, Tallinna Tehnikaüliooli doktoriõppe spetsialist

Ettekanne

EKA doktorikool

Epp Lankots, Eesti Kunstiakadeemia teadusprorektor

Ettekanne
12:15 - 13:00

Lõunapaus

Teine osa
13:00 - 15:00

Ülikoolide ühiste doktorikoolide kogemus ning paneeldiskussioon doktorikoolide tuleviku ja ülikoolide koostöö teemal

Doktorikoolide tegevused ja nende jätkusuutlikkus

Raul Eamets, Doktorikooide nõukogu

Ettekanne

Doktorikoolide argipäev ja ülikoolide vaheline koostöö: takistused

Monika Tasa, TÜ doktorikoolide projektijuhtide võrgustik

Ettekanne

Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool

Katrin Niglas

Maateaduste ja ökoloogia doktorikool

Tõnu Meidla

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool

Marek Tamm

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

Eduard Petlenkov

15:00 - 16:00

Teadusprorektorite, doktorikoolide nõukogu ja RN kvaliteedikomisjoni nõupidamine