Skip to content

Laidi Surva “Reluctant Co-Producers of Public Services: Understanding Micro-Level Dynamics” (“Tõrksus avalike teenuste koosloomes: mikrotasandi dünaamikad”)