Skip to content

Raul Sampaio de Lima “Novel approaches in multi-sensor unmanned aerial vehicles as basis for enhancing fire management frameworks” (“Mehitamata õhusõidukite uudsed rakendused tuleohjesüsteemide täiustamisel”)