Skip to content

Seminar teadusprojektide rahastusreeglitest ja aruandlusest

Kolmapäev
09. oktoober 2019
kell 11.00

Tallinna Tehnikaülikooli tudengimaja saalis

Ehitajate tee 5

Avaliku teadusraha hea kasutamise eest vastutavad kõik osapooled. Teadustöö tegijatelt eeldab see tulemustele lisaks korrektset ja selget aruandlust ning teadusprojektide rahastajatelt mõistlikke regulatsioone ja tasakaalu leidmist usalduse ja kontrolli vahel. Järgmise perioodi struktuuritoetuste planeerimise, Euroopa Liidu uue raamprogrammi kavandamise ja projektide aruandluse ümber tekkinud laiema arutelu taustal on hea aeg teemasse süveneda, probleemide üle arutada ja tulevikuplaane teha. Oleme selleks seminarile kutsunud nii rahastajate, ettevõtete, teadusasutuste esindajad kui ka teadlased.

Päeva juhib Margo Loor.

Seminar on järelvaadatav järgmistelt linkidelt:

I osa – Sissejuhatus, Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor; esimene ettekanne, Thomas Estermann, Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni ülikoolide juhtimise, rahastamise ja poliitikakujundamisega tegeleva üksuse juht

I osa jätk – Näide Iiri Teadusfondi auditeerimisprotsessist, Joan Hynes, Iiri Teadusfondi grantide ja rahandusosakonna juht, ettekannetele järgnenud diskussioon

II osa – Arutelu ülikoolide esindajatega: Kalle Hein, Tartu Ülikooli finantsjuht, Aivar Auväärt, Tallinna Tehnikaülikooli teadusosakonnajuhataja; paneeldiskussioon “Teadusprojektide rahastamisreeglite tulevik”: Aavo Sõrmus, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse nõukogu esimees, Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees, Kaur Siruli, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja, Kurmet Ojamaa, Tallinna Ülikooli finantsjuht.

Ettekannete slaidid on ajakavas.

Ajakava
10:30 - 11:00

Saabumine ja sisseseadmine

11:00 - 11:15

Tervitus ja seminari sissejuhatus

Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor

I osa Mida saame õppida teistelt Euroopa riikidelt?
11:15 - 11:45

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni ettepanekud tõhusama ja tulemuslikuma aruandlus- ja kontrollikeskkonna saavutamiseks Euroopa Liidu teadusrahastuses

Thomas Estermann, Euroopa Ülikolide Assotsiatsioon, ülikoolide juhtimise, rahastamise ja poliitikakujundamisega tegeleva üksuse juht (Director for Governance, Funding and Public Policy Development, European University Association)

Ettekanne
11:45 - 12:15

Teadusasutuste auditeerimisest Iiri Teadusfondi näitel

Joan Hynes, Iiri teadusfondi grantide ja rahandusosakonna juht (Head of Finance and Grants, Science Foundation Ireland)

Ettekanne
11:15 - 11:45

Teadusasutuste auditeerimisest Iiri Teadusfondi näitel

Joan Hynes, Iiri teadusfondi grantide ja rahandusosakonna juht (Head of Finance and Grants, Science Foundation Ireland)

12:15 - 13:00

Küsimused ja diskussioon

13:00 - 14:00

Lõunapaus

II osa Missuguseid muudatusi vajame Eestis?
14:00 - 14:30

Täiskuluarvestuse projekt Eesti ülikoolides

Kalle Hein, Tartu Ülikooli finantsjuht
Aivar Auväärt, Tallinna Tehnikaülikooli teadusosakonna juhataja

Ettekanne
14:30 - 15:45

Paneeldiskussioon "Teadusprojektide rahastamisreeglite tulevik"

Aavo Sõrmus, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse nõukogu esimees
Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
Kaur Siruli, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja
Kurmet Ojamaa, Tallinna Ülikooli finantsjuht

15:45 - 16:00

Seminari kokkuvõte

Mait Klaassen, Rektorite nõukogu esimees